Обработващ център М700

Технически характеристики
  • ситема за управление – “Фанук “
  • Workpiece max weight – 1000 kg
  • Maximum axes travel – X /Y/ Z 1300/700/710 mm
  • Table dia 200 mm

За контакти:

тел. +359 52 333898