Проектантски отдел

Проектирането е един от най-важните процеси при реализирането на дадена идея. Чрез проектирането се онагледява цялостната концепция. КФК има собствен проектантски отдел предлага практични и високо-ефективни решения и разполага с ресурсите за планиране и изготвяне на концепции и подробни чертежи. Зад нашият екип стои сериозен опит в проектирането в различни направления. На разнообразно индустриално оборудване, пътно-почистваща техника, платежни терминали, кафеавтомати и много други.