Струг Райс Т700 с ЦПУ

Технически характеристики
  • ситема за управление – “Фанук “
  • брой на инструментални глави -1 бр.
  • позиции за инстр.на главата – 8 бр.
  • ход по ос Х – 450 мм
  • ход по ос Z – 1475 мм
  • макс. обработв. диаметър на тялото – 720 мм
  • макс. обработв. диаметър на каратката – 460 мм

За контакти:

тел. +359 52 333898