Машина за плазмено и газо-пламъчно рязане Microstep PA-S25 W

Технически характеристики
  • плазмено рязане – макс. дебелина на стоманата – 12 мм
  • газо-пламъчно рязане – макс. дебелина на стоманата – 200 мм
  • размери на листа – 6000 х 2000 мм