Механична обработка

Сложната обработка на детайли изискващи както CPU Машина с големи възможности така и оператор опитен в своята работа вече са рядкост. В КФК ние имаме отдел специализиран изцяло в механичната обработка. С производствените мощности най-общо можете да се запознаете на раздел „Механичен цех“.

Тук осъществяваме механична обработка на детайли с изключително висока прецизност това става посредством програмни машини с различни възможности: стругове, обработващи центри, универсални машини, щос, борверзи и др.

Ако се нуждаете от прецизна механична обработка или изпълнение на нестандартни детайли  с който нашите машини могат да се справят с лекота, моля обърнете се към нас.

[/row]