Механичен цех

Всички
Металообработващ цех
Обработващ център RAIS М550

Обработващ център RAIS М550

Металообработващ цех

Струг с програмно управление “Okuma LR 25M”

Металообработващ цех

Струг Райс Т700 с ЦПУ

Металообработващ цех

Обработващ център М700

Металообработващ цех

Металообработващия цех се грижи за прецизната обработка на детайли, необходими за машините, които произвеждаме. За тази цел той разполага с различни класове CNC машини – стругове, борверги, фрези.

Ето най-основните от тях:

1. Обработващи центри с възможност за обработка по 3,4, и 5 оси: М700RAIS, M550RAIS и др.
2. Стругове с ЦПУ Т700, Т350, OKUMA и др.
3. Универсални машини: Фрези FV352, Heckert, FYG400, Стругове C13, C11, Щос, Борверзи.
4. Плосък шлайф, Центровишлайф, Резбошлайф, Хонинг .