Прахово боядисване

Нашата линия за прахово боядисване ни дава възможности за придаване на завършен вид и корозионна защита на изделията от метал.Размера на обработваните детайли е: L = 2000  H =  1000 и B = 350 mm ” Освен това праховото боядисване като технология има ред предимства пред конвенционалното боядисване:
  • Праховите бои отделят нула или близо до нула VOC (летливи органични съединения)
  • С праховите бои можете да постигнете много по-издръжливо покритие, отколкото с конвенционалните бои без стичане или наслояване.
  • Производствените линии за прахово боядисване произвеждат по–малко опасни отпадъци в сравнение с тези за конвенционалните течни покрития.
  • Прахово боядисаните елементи имат по-малко разлики във външния вид между хоризонтално или вертикално боядисани повърхности в сравнение с течно боядисани елементи.
  • Производителност, тук е необходим минимум ръчен труд, а и се спестява време за изсушаване на детайла.

 


Процесът на прахово боядсиване включва три основни стъпки:

Подготовка

Отстраняването на масла, пръст, мръсотия, греси за смазване, метални оксиди и др., е от съществено значение преди да се премине към нанасянето на прахова боя.

Нанасяне на праховата боя

Праховата боя се нанася върху металните елементи като се пръска с елетростатичен пистолет – т.нар. корона пистолет. Пистолетът придава отрицателен електрически заряд на праха, който се разпръсква чрез механично пръскане или пръскане с компресиран въздух и след това се ускорява към детайла от мощен електрически заряд.

Изпичане

Когато термореактивният прах е изложен на висока температура, той започва да се топи и разтича, а след това химически реагира, за да формира полимер с високо молекулярно тегло в мрежова структура.