Подемници

Тъй като паркирането и паркоместата са наболял проблем във всеки голям град нашите подемници и подемни системи са разработени като гъвкаво средство за управление на автомобилния парк .

Хидравличният подемник служи за повдигане на определена височина на леки и лекотоварни автомобили без хора с общо допустимо тегло до 2500 кг

Паркинг системата служи за компактно паркиране на два автомобила на площта на един.