Индустриално оборудване

Това е и основното производство на КФК , както и причината за набора от гъвкави възможности, които имаме. Става дума основно за ремонтно оборудване в нефтодобивния и енергийния сектор, където има голяма нужда от нестандартни машини и цели ремонтни комплекси, често насочени към ремонт на тръби.

На база опита ни от производството на разнообразен набор от машини и изделия в това направление, ние имаме знанията и производствените възможности да осъществим почти всеки проект.