Пултове за управление

terminals

Пулт за управление 2.1 Бутонен панел за управление 2.2 Монитор за следене на технологичния процес 2.3 Клавиатура за компютъра Пулта за управление служи за следене на необходимата технологична информация, посредством бутонен операторски панел. От пулта се извършва управлението на технологичните процеси в ръчен режим. Когато съответния участък има специфично компютърно оборудване се използва пулт за управление с монитор, в който се намират промишлените компютри. От този пулт, посредством бутонен операторски панел се извършва управлението на технологичните процеси в ръчен режим.