Electrical Department


Когато говорим за индустриално оборудване и машини, често става дума за по-сложно управление на процеси. Тук често са необходими електро управление и/или автоматизация. Това е призванието на нашите електроинженери.
Както и в останалите отдели, и тук дейността им е разнообразна. Те създават:
Ел. табла, конзоли за управление, тренировъчни мостици за обучение на навигатори, различни контролни панели, платежни терминали и много други.
Но разбира се челно място в този списък заема нашата нова разработка – Кафемат.
Новото за нашият пазар е , че направата на кафе не е основна част от функциите на тази машина, истинското предимство е във възможностите за бързо и лесно извършване на всякакви видове разплащания чрез нея.