Control panels


Това могат да бъдат вилични удължители за мотокари, кофи за мотокари и багери, гребла за сняг и всеки друг възможен инвентар който може да е необходим за вашите машини. Произвеждаме и пътностроителни приспособления за машини тип „Gomaco” по размери според изискванията , съответно за: канафки, тротоари, магистрални прегради.